CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS:

AUXILIAR ADMINISTRATIU- TÈCNIC AUXILIAR – TÈCNIC MIG – TÈCNIC SUPERIOR

 • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d’ocupació no ocupat en data 07 de setembre de 2018.
  Aquest requisit serà comprovat per les Oficines de Treball de la Generalitat de L’Hospitalet.
  Quedaran excloses les persones que no estiguin degudament inscrites.
 • No haver estat contractat en la convocatòria anterior de l’AMB (en el període comprés de desembre de 2016 a maig de 2018, ambdós inclosos).
 • Formar part d’algun o alguns dels següents col·lectius:
  • Dones
  • Joves (16-35 anys)
  • Aturats de llarga durada (més de 12 mesos)
  • Persones majors de 45 anys
  • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur
  • Persones amb discapacitats. En aquest cas és necessari no patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
  En el procés de selecció es comprovarà documentalment l’acompliment d’aquest requisit
 • Tenir permís de treball vigent
 • Estar en possessió d’alguna titulació acadèmica segons el lloc de treball tal i com s’indica en les bases publicades amb data 19 de juliol de 2018.

PEONS D’OFICIS I ENCARREGATS

 • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d’ocupació no ocupat en data 07 de setembre de 2018.
  Aquest requisit serà comprovat per les Oficines de Treball de la Generalitat de L’Hospitalet.
  Quedaran excloses les persones que no estiguin degudament inscrites.
 • No haver estat contractat en la convocatòria anterior de l’AMB (en el període comprés de desembre de 2016 a maig de 2018, ambdós inclosos).
 • Formar part d’algun o alguns dels següents col·lectius:
  • Dones
  • Joves (16-35 anys)
  • Aturats de llarga durada (més de 12 mesos)
  • Persones majors de 45 anys
  • Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur
  • Persones amb discapacitats. En aquest cas és necessari no patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
  En el procés de selecció es comprovarà documentalment l’acompliment d’aquest requisit
 • Tenir permís de treball vigent

A continuació pot realitzar la seva sol·licitud al procés de preinscripció (es podrà formalitzar una única sol·licitud per a un únic lloc de treball). Seleccioni el lloc de treball i ompli les dades del formulari:

Programa d'ocupació
Auxiliar administratiu suport àrees (12 mesos) 3 places Auxiliar administratiu suport gestió i coordinació de la convocatòria (18 mesos) 2 places Delineant - projectista (12 mesos) 1 plaça Encarregat (12 mesos) 2 places Peó d'Obra (12 mesos) 2 places Peó Fontaneria (12 mesos) 2 places Peó Instal·lacions elèctriques (12 mesos) 2 places Peó Pintura (12 mesos) 2 places Peó Soldadura / Manyeria (12 mesos) 2 places Tècnic Auxiliar de gestió (12 mesos) 4 places Tècnic Auxiliar en programació informàtica (12 mesos) 1 plaça Tècnic Auxiliar instal·lacions (12 mesos) 1 plaça Tècnic Auxiliar OAC (12 mesos) 7 places Tècnic Auxiliar suport Administració Sistemes Informàtics (12 mesos) 2 places Tècnic Auxiliar suport gestió i coordinació de la convocatòria (18 mesos) 1 plaça Tècnic mig adequació d'habitatges (12 mesos) 2 places Tècnic mig Enginyeria de l'energia (12 mesos) 1 plaça Tècnic mig Enginyeria tècnica (12 mesos) 2 places Tècnic mig tutorització i acompanyament (12 mesos) 1 plaça Tècnic superior Acompanyament (1 a 18 mesos i 4 a 12 mesos) 5 places Tècnic superior assessoria jurídica (12 mesos) 1 plaça Tècnic superior biocluster (12 mesos) 1 plaça Tècnic superior Comerç i Mercats (12 mesos) 2 places Tècnic superior Dinamització comunitària - Xarxa Anadromes (12 mesos) 1 plaça Tècnic superior en Arquitectura (12 mesos) 1 plaça Tècnic superior en instal·lacions (12 mesos) 2 places Tècnic superior gestió subvenció emprenedors i empreses AMB (18 mesos) 1 plaça Tècnic superior Innovació Social- Llenguatge audiovisual (12 mesos) 1 plaça Tècnic superior Innovació Social- projectes de ciutat (12 mesos) 1 plaça Tècnic superior Observatori de la Formació Professional (12 mesos) 1 plaça Tècnic superior prospecció PLPO (12 mesos) 3 places Tècnic superior suport direcció serveis (12 mesos) 1 plaça Tècnic superior suport gestió i coordinació de la convocatòria (18 mesos) 2 places Tècnic superior suport Intermediació Laboral (12 mesos) 1 plaça Tècnic superior suport SIOL - ARF (12 mesos) 2 places